GWERSI SYRFFIO I WELLHAWYR

Y LLWYBR I’R 'OUTBACK'

A young male surfer rides an unbroken wave with sunny skies while a surf instructor looks on
A young male surfer rides an unbroken wave with sunny skies while a surf instructor looks on

Wedi cael ychydig o wersi i ddechreuwyr? Gwersi ar ddal a syrffio tonnau dŵr gwyn? Yn meddwl sut i symud ymlaen ymhellach?

Mae ein gwersi syrffio i wellhawyr yn ddelfrydol ar gyfer perffeithio technegau sylfaenol, a phadlo allan ar ddiwrnodau â thonnau llai, i ddysgu am ddal y tonnau 'gwyrdd' di-dor hynny.

Gall y gwersi hyn gwmpasu unrhyw un o’r canlynol: gwella’r technegau sylfaenol a gwmpesir yn ein gwersi i ddechreuwyr, technegau padlo allan, dysgu troadau dŵr gwyn, moesau syrffio.

Ar ddiwrnodau tonnau llai, gallwn gwmpasu: dal tonnau di-dor, trimio, dysgu am droadau mwy datblygedig, a chynhyrchu cyflymder sylfaenol.

Rydym yn ymfalchïo mewn cyflwyno gwersi o’r ansawdd uchaf. Rydym yn teilwra pob gwers ar gyfer anghenion, nodau, dyheadau, oedran a gallu pawb.

Y DON WERDD ANODD EI DAL

A mobile phone displaying a beginner group lesson booking page, a thumb about to click book now
A mobile phone displaying a beginner group lesson booking page, a thumb about to click book now

ARCHEBU AR-LEIN YN HAWDD

Archebwch, talwch a chwblhewch ffurflenni cyn-wers mewn munud neu ddwy yn unig.

Yn syml, defnyddiwch y botwm 'Archebwch Nawr' o unrhyw sgrin neu pwyswch y botwm isod i archebu gwers syrffio i ddechreuwyr.

Ar gyfer grwpiau mawr rydym yn argymell bod gennych holl gyfeiriadau e-bost yr oedolion wrth law, fel y gall y system anfon y ddogfen cyn-wers angenrheidiol atynt.

*Lleiaf oedran saith. Gallu nofio hanner can metr heb gymorth

Two surfers on the same wave one standing the other getting to their feet.
Two surfers on the same wave one standing the other getting to their feet.

AMGYLCHEDD DYSGU DIOGEL A HWYL

Mae ein hyfforddwyr yn arbenigwyr proffesiynol, cyfeillgar, croesawgar, ac mae pob un wedi cymhwyso gyda gwobrau hyfforddwr y Gymdeithas Frenhinol Achub Bywyd neu Surf Lifesaving GB, Achubwr Bywyd Traeth/Hyfforddwr Syrffio NVBLGQ a'r Gymdeithas Syrffio Ryngwladol (ISA).

Dyfarnwyd Safon Rhuban INSPORT i ni gan Chwaraeon Anabledd Cymru ac rydym yn cynnig cynwysoldeb llawn, i bobl ag amrywiaeth o anableddau. Gyrrwch neges atom i ddarganfod rhagor.

A surfer trimming along a clean peeling wave at Ynyslas, calm seas and blue skies.
A surfer trimming along a clean peeling wave at Ynyslas, calm seas and blue skies.

Mae traethau llethr ysgafn y Borth ac Ynyslas yn ganolbwynt ar gyfer ymchwydd Bae Ceredigion, ac yn aml yn creu’r amodau perffaith ar gyfer dysgu sut i ddal tonnau di-dor.

Dyma leoliad godidog gyda mynyddoedd Cambria a Pharc Cenedlaethol Eryri yn gefndir iddo.

Mae ein traethau yn llawer tawelach na’n cymdogion prysur, ac yn aml gallwn gael y traeth cyfan i ni ein hunain.

TONAU MAWR AR GYFER CYNNYDD

POB OFFER YN CYNNWYS

Mae’r holl offer yn gynwysedig yn ein holl wersi, (dim costau llogi ychwanegol!). Astell feiston, siwt wlyb gaeaf y DU gynnes, esgidiau ac ar gyfer y misoedd oerach, menig a chwfl.