dysgu i syrffio

PROFIAD BYTHGOFIADWY

two surf coaches giving a safety brief while group listens.
two surf coaches giving a safety brief while group listens.

DYSGU MEWN AMGYLCHEDD DIOGEL A HWYL

Rydym yn ysgol syrffio gymeradwy gyda Ffederasiwn Syrffio Cymru, gan gadw at brotocolau diogelwch llym.

Mae ein hyfforddwyr arbenigol yn broffesiynol, cyfeillgar, croesawgar ac oll wedi cymhwyso gyda RLSS neu SLSGB, Gwobrau Achubwyr Bywyd Traeth/Hyfforddwyr Diogelwch ac Achub Syrffio a gwobrau hyfforddwyr y Gymdeithas Syrffio Ryngwladol (ISA).

Mae’r gwersi hefyd yn cynnwys gwybodaeth ddiogelwch hanfodol, i’ch helpu i gadw’n ddiogel yn ystod ymweliadau â’r arfordir yn y dyfodol.

Rydym yn ymfalchïo mewn cyflwyno gwersi o’r ansawdd uchaf.

Rydym yn teilwra pob gwers ar gyfer anghenion, nodau, dyheadau, oedran a gallu pawb.

Dyfarnwyd safon Rhuban INSPORT i ni gan Chwaraeon Anabledd Cymru ac rydym yn cynnig gweithgareddau cwbl gynhwysol, ar gyfer y rhai ag anableddau.

After school surf club lesson witha young female surfer riding a wave on a baby blue surfboard
After school surf club lesson witha young female surfer riding a wave on a baby blue surfboard

*Lleiaf oedran saith. Gallu nofio hanner can metr heb gymorth

Cyflwyniad trylwyr a manwl i syrffio.

Unwaith y byddwch ar y traeth byddwch yn cael sesiwn briffio diogelwch drylwyr, sy'n cynnwys diogelwch ar y traeth, astell feiston, diogelwch dŵr, adnabod peryglon, (cerrynt terfol) a phrotocolau brys.

Ymarfer cynhesu a syrffio yn gorwedd ar eich bol ar y traeth. Hyd 15 - 20 munud.

Yna mae'n amser mynd i mewn i’r dŵr ac ymarfer. Hyd tua 10 munud.

Yn ôl i'r traeth i ddysgu sut i badlo, sefyll i fyny a syrffio dros donnau ac yna rhoi cynnig arni ar dir sych. Hyd 10 - 15 munud.

Dyma wedyn brif ran y wers a dreulir yn y môr dan arweiniad eich hyfforddwr arbenigol.

Hyd tua 2 awr. £40.00 y pen.

GWERSI DWY AWR CYNHWYAFAWR I DDECHREUWYR

Two surf coaches delivering a surf safety brief to a large group on the beach
Two surf coaches delivering a surf safety brief to a large group on the beach

Sesiwn flasu fer yn cynnig cyflwyniad i gamp anhygoel syrffio.

Ar ôl gwisgo'ch dillad a chael eich cyflwyno i'ch hyfforddwr, byddwch yn cael sesiwn briffio diogelwch drylwyr ac ymarfer traeth o ddal tonnau tra’n gorwedd ar eich bol, cyn mynd allan i'r môr. Ar ôl peth amser i ymarfer, byddwn yn dychwelyd i'r traeth i ddysgu sut i fynd ar eich traed a syrffio dros donnau yn sefyll i fyny.

Byddwn wedyn yn dychwelyd i’r dŵr i roi cynnig arni.

Pris: £29 y pen.

Hyd y wers: 1 awr 15 munud.

SESIYNAU BLASU SYRFFIO I DDECHREUWYR

*Lleiaf oedran saith. Gallu nofio hanner can metr heb gymorth

A mobile phone with a 'book now' button button visible and a thumb about to click on it.
A mobile phone with a 'book now' button button visible and a thumb about to click on it.

Archebwch, talwch a chwblhewch ffurflenni cyn-wers mewn munud neu ddwy yn unig.

Yn syml, defnyddiwch y botwm 'Archebwch Nawr' o unrhyw sgrin neu pwyswch y botwm isod i archebu gwers syrffio i ddechreuwyr.

Ar gyfer grwpiau mawr rydym yn argymell bod gennych holl gyfeiriadau e-bost yr oedolion wrth law, fel y gall y system anfon y ddogfen cyn-wers angenrheidiol atynt.

ARCHEBU AR-LEIN YN HAWDD

A stoked surf instructor carrying a yellow surfboard, giving a shaka and sticking his tounge out.
A stoked surf instructor carrying a yellow surfboard, giving a shaka and sticking his tounge out.

POB OFFER YN CYNNWYS

Mae’r holl offer yn gynwysedig yn ein holl wersi, (dim costau llogi ychwanegol!). Astell feiston, siwt wlyb gaeaf y DU gynnes, esgidiau ac ar gyfer y misoedd oerach, menig a chwfl.